Systemy wentylacyjne firmy Danfoss


SYSTEMY WENTYLACYJNE FIRMY DANFOSS

 
I. Wstęp   
  
                                                                                                  

Rosnące ceny energii powodują, że inwestorzy poszukują nowych możliwości jej oszczędzania. Jednocześnie dąży się do podniesienia komfortu użytkowania budynków.

 

Rekuperacja Danfoss Air doskonale spełnia obydwa warunki jednocześnie. W parze z energooszczędnością budynków, rozumianą jako ich szczelność, idzie niestety konieczność stosowania wentylacji mechanicznej, ponieważ wentylacja grawitacyjna w tych warunkach zwyczajnie nie działa. Tutaj znów swą przewagę pokazują rekuperatory systemu Danfoss Air, które oprócz prowadzenia wentylacji mechanicznej dodatkowo odzyskują ciepło z powietrza wywiewanego, czyli wentylują energooszczędnie.

 

System rekuperacji Danfoss Air to nie tylko rekuperator, ale kompleksowe rozwiązanie, które łączy wentylację z odzyskiem ciepła od powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Stanowi on energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie, znacznie podwyższające komfort przebywania w pomieszczeniach i korzystnie wpływające na klimat w nich panujący.

 

System rekuperacji Danfoss to wybór nie tylko przy projektowaniu budynku, ale także przeznaczony do montażu w już istniejących domach.


Danfoss Air to energooszczędny sposób na zapewnienie doskonałego klimatu w pomieszczeniach przy minimalnym wpływie na środowisko.

 

System Danfoss Air spełnia najsurowsze wymagania unijnych norm i przepisów dotyczących wentylacji.


 
II. Zasada odzysku ciepła z wentylacji

 

Danfoss Air wykrzystuje ciepło (np. z kuchni i lazienki) do podgrzania powietrza wlotowego do odpowiedniej temperatury. Dzięki temu zapewniona jest wymiana powietrza i zdrowy klimat w pomieszczeniu, z jednoczesnym zachowaniem oszczędności energii.

 

Głównym elementem rekuperatora jest wysokosprawny wymiennik ciepła o dużej powierzchni wymiany wykonany z aluminium, które jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Ideą działania systemu wymiany jest to, aby ciepłe powietrze usuwane z budynku (kuchnia, łazienka) ogrzało zimne powietrze do niego nawiewane (pokoje). To się właśnie dzieje w wymienniku, dlatego też jakość tego wymiennika i jego wielkość gwarantują sprawność urządzenia. 

 

System Danfoss Air odzyskuje energię zawartą w powietrzu usuwanym z pomieszczeń, zmniejszając w ten sposób radykalnie koszty ogrzewania i negarywny wpływ na środowisko w porównaniu do wentylacji naturalnej. 

 

 

 


III. Zalety central rekuperacyjnych Danfoss Air

 

 

 


IV. Rodzaje central Danfoss Air

 

Centrale Danfoss Air do montażu w pionie


 

Centrala W1 systemu Danfoss Air

 

Centrala W2 systemu Danfoss Air

Air W1 Air W2

   
Centrale Danfoss Air do montażu w poziomie

 

Centrala A2 systemu Danfoss Air

 

Centrala A3 systemu Danfoss Air

Air A2 Air A3

   
 
V. Sterowanie systemem Danfoss Air - przegląd funkcji

BUSTER

Polecenie buster może być wykorzystywane w sytuacjach, gdy potrzebny jest większy przepływ powietrza niż normalnie. Można używać go wtedy, gdy razem ze swoimi znajomymi urządzają Państwo przyjęcie, gotują coś o mocnym zapachu, ktoś pali papierosy itp. Funkcja buster opiera się na zegarze i domyślnie działa przez 3 godziny (czas trwania funkcji buster można zmienić w menu ustawienia). Podczas działania tej funkcji urządzenie pracuje ze 100% wydajnością.
Jeżeli nie jest niezbędne, aby system pracował z maksymalną wydajnością w trybie buster, wydajność w tym trybie może być ustawiona ręcznie Ustawienia>Buster> Max.buster. W tym menu można również włączać wyłączać funkcję Autobuster.


TRYB WAKACYJNY

Polecenia tego należy używać wtedy, gdy opuszczamy dom na dłuższy czas. Polecenie trybu wakacyjnego powoduje zmniejszenie stopnia wentylacji systemu do absolutnego minimum w podanym przedziale czasu. Urządzenie automatycznie powraca do normalnego działania po upłynięciu okresu działania funkcji.

Uwaga: jeżeli zamontowana została nagrzewnica (opcjonalna), to jest ona wyłączana podczas trybu wakacyjnegoTRYB RĘCZNY

W trybie ręcznym wydatek powietrza utrzymywany jest na stałym zadanym poziomie, który został ustawiony (bieg wentylatora 1–10).


TRYB NA ŻĄDANIE

W trybie na żądanie przepływ powietrza reguluje czujnik wilgotności, stanowiący integralną część urządzenia Air. W czasie, gdy zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym jest mała, zwykle w sezonie grzewczym, wybranie trybu na żądanie pomoże zapobiec sytuacji, gdy powietrze w Państwa domu stanie się w zimie zbyt suche.
W trybie na żądanie przepływ powietrza jest automatycznie zmniejszany zawsze wtedy, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu staje się zbyt niska.

W trybie na żądanie system automatycznie wykrywa, czy bierzemy prysznic, co powoduje uruchomienie krótkotrwałego automatycznego zwiększenia strumienia powietrza wentylacyjnego. Podstawą regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w budynku powinna być wilgotność. Jej wzrost winien powodować wzmożenie wentylacji, a jej spadek zmniejszenie strumienia. Wzrost wilgotności świadczy m.in. o obecności mieszkańców w budynku. Jest to sumarycznie ilość powietrza konieczna do zachowania komfortu, a jednocześnie powodująca minimalne straty energii cieplnej.BYPASS

Funkcja bypass powoduje otwarcie przepływu równoległego do wymiennika ciepła, czego skutkiem jest brak procesu wymiany ciepła. Po włączeniu funkcji bypass, powietrze z zewnątrz doprowadzane jest bezpośrednio do domu.

Funkcję bypass można uruchomić na dwa sposoby:

  1. Ręcznie, poprzez naciśnięcie polecenia bypass. Powoduje to rozpoczęcie działania funkcji bypass przez 3 godziny (czas działania można zmienić w menu ustawienia). Funkcja nie uruchamia się, jeżeli temperatura na zewnątrz jest mniejsza niż +5°C.
  2. Automatycznie, jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego i temperatura w pomieszczeniu przekroczą ustawioną wartość. W menu ustawienia można zaprogramować te wartości. Bypass wyłącza się automatycznie, jeżeli jedna z ustawionych temperatur jest niższa niż wymagane.


TRYB PROGRAM

W trybie program wybierany jest wcześniej określony profil rodziny. W oparciu o ten profil, system realizuje przepływ powietrza w okresach, gdy mieszkańcy domu są obecni lub gdy jest to najbardziej praktyczne z punktu widzenia wentylacji. Jeżeli żaden z pięciu wcześniej zdefiniowanych profili rodziny nie spełnia Państwa wymagań, można pobrać darmowe oprogramowanie – narzędzie do komputerów PC, które umożliwia utworzenie własnego profilu użytkownika.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                             

 

Wyszukiwarka
fraza
Szybki kontakt
kontakt
LEMAR
42 - 672 Wieszowa
ul. Bytomska 18
tel: 32 376-21-95
32 376-22-06
fax: 32 376-21-96