LEMAR Sp.j. - wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie


Klimatyzacja serwerowni

 

Praktycznie każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej działalności wewnętrzną sieć komputerową lub udostępniające zewnętrznym użytkownikom i klientom zasoby danych w postaci elektronicznej, posiada serwer lub większą ich ilość, wraz z urządzeniami współpracującymi, takimi jak UPS-y, switche, routery, itp. Urządzenia te wydzielają podczas pracy znaczne ilości ciepła, a przy tym jednocześnie wymagają stabilnych warunków cieplnych i wilgotnościowych, określanych szczegółowo przez ich producentów. Pomieszczenia przeznaczone do pracy urządzeń teleinformatycznych są zwykle nieduże, umiejscowione wewnątrz budynków, nie posiadają ścian zewnętrznych ani okien, stąd wydzielane przez urządzenia IT ciepło nie może zostać odprowadzone w sposób naturalny nawet zimą, z czego wynika konieczność chłodzenia również w tej porze roku.
Praktykowanym od lat sposobem zapewnienia odpowiedniej temperatury w serwerowniach jest montaż klimatyzacji. Polecanym systemem jest system split - dwie rozdzielone jednostki: wewnętrzna (klimatyzator pomieszczeniowy) i zewnętrzna (agregat), połączone instalacją chłodniczą. Wybór typu oraz wielkości urządzenia jest uzależniony od wielkości serwerowni, obciążenia cieplnego oraz warunków montażowych.


W naszej ofercie posiadamy najnowocześniejsze, wysokiej jakości, inwerterowe klimatyzatory firmy Daikin  z płynną regulacją wydajności chłodniczej.


 

Zaletami urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerter są:

  • ciągły pomiar temperatury w pomieszczeniu i dostosowywanie wydajności chłodniczej do zmieniającego się w czasie obciążenia cieplnego, z czego wynikają znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wysoka stabilność i dokładność utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniu
  • funkcja Powerfull (chwilowe, znaczne przekroczenie wydajności nominalnej) skrająca czas niezbędny do osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu
  • obniżona moc akustyczna emitowana przez klimatyzator i agregat
  • automatyczne wznowienie pracy po przywróceniu zasilania
  • system autodiagnostyki
  • nawiew przestrzenny 3D

Japońskie klimatyzatory Daikin oferowane przez naszą firmę, są znane i cenione na całym świecie z uwagi na ich bezawaryjność (co ma ogromne znaczenie dla ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych), zaawansowany poziom rozwiązań technicznych oraz możliwość włączenia w kompleksowy System Zarządzania Budynku (Building Managment System). Klimatyzatory inwerterowe mogą pracować w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych od -15°C do +46°C,  a więc w naszym klimacie praktycznie cały rok bez przerwy. Pracują one na nieszkodliwym dla środowiska naturalnego czynniku chłodniczym R 410A lub R32.

 

Parametry techniczne, szeroki zakres wydajności, niezawodność, prosta obsługa, wysoka dokładność regulacji temperatury oraz energooszczędność, wszystkie te cechy jednoznacznie przemawiają za urządzeniami firmy Daikin.

 

 

 

Wyszukiwarka
fraza