Wentylacja - Wentylatory, osiowe, promieniowe, kanałowe, dachowe i inne

 


WENTYLACJA
 

 Wentylatory łazienkowe
                            
 • wydajność: 20 - 320 m3/h,
 • z bogatym wyposażeniem dodatkowym: regulowane - czasowe opóźnienie wyłączania wentylatora, fotokomórka, czujnik wilgotności, czujnik ruchu itp.

 

Producent: Danfoss, Systemair, Venture Industries


 Wentylatory kuchenne

 • promieniowe wentylatory o wydajnościach: 100 - 625 m3/h - dla okapów domowych oraz,
 • wentylatory o wydajności do 15 000 m3/h - dla zastosowań profesjonalnych w gastronomii i przemyśle.

 

 Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory okienne
 • wydajność: 50 – 1 000 m3/h,
 • przeznaczone do montażu w oknie lub w ścianie, z możliwością zmiany kierunku przepływu powietrza, również ze sterownikiem przewodowym.

 

Producent: Venture Industries


 Wentylatory ścienne osiowe

 • wydajność: 100 – 50 000 m3/h,
 • również w wersji przeciwwybuchowej Ex, oddymiajacej lub rewersyjnej – na życzenie.

Producent: Systemair, Uniwersal, Venture Industries


 Wentylatory kanałowe okrągłe

 • wydajność: 10 – 220 000 m3/h,
 • również w wersji przeciwwybuchowej Ex, oddymiającej, chemoodpornej - na życzenie.

Producent:  Systemair, Venture Industries


 Wentylatory kanałowe prostokątne

 • wydajność: 100 – 20 000 m3/h
 • wentylatory promieniowe również w wersji przeciwwybuchowej Ex i oddymiającej – na życzenie.

 

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory kanałowe - w wersji wyciszonej
 • wydajność: 200 – 12 000 m3/h,
 • wentylatory promieniowe w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory wysokotemperaturowe
 • wydajność: 10 – 22 000 m3/,
 • temperatura przetloczenia medium.: do 200°C.

 

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory promieniowe chemoodporne

 • wydajność: 10 – 120 000 m3/h
 • również w wersji wysokotemperaturowej lub przeciwwybuchowej Ex – na życzenie.

 

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory dachowe

 • wydajność: 10 – 40 000 m3/h,
 • również w wersji chemoodpornej, przeciwwybuchowej Ex, kwasoodpronej lub temperaturoodpornej do 400°C – na życzenie.

 

Producent: Systemair, Uniwersal, Venture Industries


 Wentylatory oddymiające

 • temp.: do 400/630°C/2h
 • wentylatory osiowe kanałowe, strumieniowe, promieniowe kanałowe i dachowe służące do oddymiania stref objętych pożarem oraz dróg ewakuacji ludzi

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory osiowe dla zastosowania w urządzeniach i komorach chłodniczych oraz suszarniczych
 • wydajność: 400 – 40 000 m3/h
 • temperatura otoczenia od -15 do + 50 st.C w wilgotności względnej 95%.

 

Producent: Venture Industries


 Wentylatory promieniowe
 • wydajność: do 400 000 m3/h,
 • z napędem bezpośrednim lub pasowym,
 • również w wersji chemoodpornej, przeciwwybuchowej Ex, kwasoodpornej lub temperaturoodpornej – na życzenie.

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory promieniowe średniociśnieniowe do odciągów przemysłowych oraz transportu mediów nisko i średnio zanieczyszczonych
 • wydajność: 100 – 22 000 m3/h
 • z napędem bezpośrednim lub pasowym
 • transport spalin, pyłów, wiórów, granulatów, itp.
 • również w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, wysokotemperaturowym z niezależnym chłodzeniem, kwasoodpornym, przystosowane do regulacji prędkości obrotowej o podwyższonym stopniu ochrony – na życzenie.

 

Producent: Venture Industries 


 Wentylatory promieniowe wysokociśnieniowe
 • wydajność: 200 - 300 000 m3/h
 • ciśnienie: do 32 000Pa
 • przeznaczone do transportu powietrza pod wysokim ciśnieniem, znajdują zastosowanie w układach filtracyjnych, w transporcie pneumatycznymdostarczają powietrze do układówpalników gazowych itp.
 • używane również do transportu gazu ziemnego lub biogazu
 • również w wersji chemoodpornej i przeciwwybuchowej Ex – na życzenie.

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wentylatory boczno - kanałowe

 • wydajność: do 1 500 m3/h,
 • ciśnienie ssanie: do 580 mbar,
 • ciśnienie tłoczenia: do 630 mbar,
 • dla transportu pneumatycznego, napowietrzania basenów, urządzeń filtracyjnych, odkurzaczy przemysłowych, oczyszczalni ścieków,
 • również w wykonaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta wraz z osprzętem dodatkowym.

Producent: Venture Industries


Wentylatory z silnikami w wykonaniu specjalnym

 • silniki o podwyższonym stopniu ochrony IP,
 • silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex,
 • silniki dwubiegowe,
 • silniki EC (komutowane elektronicznie),
 • itp.

Wszystkie informacje na temat wentylatorów w wykonaniu niestandardowym dostępne będą na indywidualne zapytanie poprzez kontakt z działem handlowym lub technicznym pod numerem tel. (32) 376 22 06 lub lemar@lemar.pl

 

Producent: Systemair, Venture Industrie


 Wyciagi stanowiskowe i odciągi wiorów
 • wydajność: do 3 350 m3/h,
 • do odciągania i gromadzenia drobnych pyłów, wiórów i innych cząsteczek stałych powstających przy obróbce metali, drewna, tworzyw sztucznych, itp.
 • również jako odkurzacze przemysłowe wraz z osprzętem dodatkowym.

 

Producent: Venture Industries 


 Wentylatory niestandardowe
 • dobierane i projektowane indywidualnie, zgodnie z życzeniami Klienta.

Wszystkie informacje na temat wentylatorów w wykonaniu niestandardowym dostępne będą na indywidualne zapytanie poprzez kontakt z działem handlowym lub    technicznym pod numerem tel. (32) 376 22 06 lub lemar@lemar.pl

 

Producent: Systemair, Venture Industries


 Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich typów oferowanych wentylatorów
 • regulatory prędkości obrotowej (płynne i stopniowe), zabezpieczenia termiczne silników, czujniki temperatury, termostaty i higrostaty, czujniki zanieczyszczeń, wyłączniki serwisowe, czujniki ciągu, kontrolery przepływu, falowniki, itp.

 

Producent:  Smay, Systemair, Uniwersal, Venture Indusrties,


 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wszystkich typów
 • wydajność: 100 – 150 000 m3/h.

 

Producent: Daikin, Flakt Bovent, Systemair, VBW, Venture Industries


 Przewody giętkie do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • izolowane akustycznie lub termicznie oraz nie izolowane, dostępne w odcinkach długości 10 metrów.

Producent: Venture Industries.

 Przewody giętkie do zastosowań specjalnych
 • transport gorących gazów i spalin, oparów związków chemicznych, gazów spawalniczych, cieczy, szlamów i ścieków, granulatów, wiórów, materiałów ściernych, lekkich cząstek stałych, produktów żywnościowych, itp.
 • również w wykonaniu z uziemieniem.

Pruducent: Venture Indusrties


 Osprzęt instalacji wentylacyjnych
 • anemostaty nawiewne i wywiewne (okrągłe i kwadratowe), kratki wentylacyjne, przepustnice zwrotne, opaski zaciskowe, klamry i wsporniki, kasety filtracyjne, filtry kieszeniowe, samonastawne przewietrzaki, anemostaty p.poż., klapy p.poż., regulatory przepływu.

Producent: Flakt Bovent, Marss, Mercor, RDJ, Smay, Systemair, Venture Industries


 Klapy odcinające p.poż. do przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zapewniające wymaganą odporność ogniową przejść przez przegrody budowlane,
 • Klasy odporności ogniowej: F2(EI 120), F1 (EI 60 E 120).

Producent: Mercor, Smay, Trox


 Elementy automatyki i sterowania dla urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
 • regulatory do wentylatorów i nagrzewniczawory z siłownikami do nagrzewnic, termostaty, czujniki różnicy ciśnień, sterowniki programowalne, siłowniki przepustnic, rozdzielnice RZS, itp.

 

Producent: Belimo, Danfoss, Flakt Bovent, Regin, Systemair, VEAB, Venture Industries


 Prefabrykaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej lub kwasoodpornej:
 
 • kanaly i kształtki wentylacyjne okragłe i prostokątne, przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe, czerpnie i wyrzutnie, podstawy dachowe, połączenia elastyczne, tłumiki akustyczne, wywietrzaki cylindryczne, elementy wentylacyjne nietypowe - na życzenie.

Wyszukiwarka
fraza
Szybki kontakt
kontakt
LEMAR
42 - 672 Wieszowa
ul. Bytomska 18
tel: 32 376-21-95
32 376-22-06
fax: 32 376-21-96
Promocje
Centrale wentylacyjne DANFOSS AIR

    REKUPERACYJNE SYSTEMY

                            DANFOSS AIR